Історія в школі

Календар подій
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Історичні карти

Застосування історичних карт за допомогою мультимедіа на уроках історії.
Нові стандарти шкільної освіти з історії  включають в себе цілий ряд умінь, які передбачають набуття школярами певних навичок роботи з медіатекстами, тобто повідомленнями засобів масової комунікації .
Зокрема , можна назвати наступні:
 -проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу;
-критично аналізувати джерело історичної інформації ( характеризувати авторство джерела, час, обставини і мети його створення ) ;
-аналізувати історичну інформацію, подану у різних знакових системах (текст, карта, таблиця, схема, аудіовізуальний ряд) ;
-розрізняти в історичній інформації факти і думки, історичні описи та історичні пояснення ;
-брати участь у дискусіях з історичних проблем, формулювати власну позицію з обговорюваних питань , використовуючи для аргументації історичні відомості
Особливу увагу хочеться приділити використанню історичних карт за допомогою мультимедіа.
Основна мета картографічних завдань в шкільних курсах історії - сприяти формуванню уявлень про історичне просторі , навчаючи школярів користуватися історичними картами. 
Карта - зменшене узагальнене зображення поверхні Землі (або її частини) на площині. Людина створювала карти з найдавніших часів, намагаючись наочно уявити взаємне розташування різних ділянок суші і морів. Працюючи з картою можна використовувати завдання різного виду складності , надати діяльності учнів різний характер:
-відтворюючий ;
-перетворюючий ;
-творчий.